Om Higgins & Horse

Higgins & Horse, handledning- och psykosociala insatser

Vi är ett familjeföretag grundat av mig Sandra Higgins, djurvårdare, socionom och handledare i psykosocialt arbetssätt.

Miljöterapi

Jag är i grund och botten djurvårdare, därav varvar jag mitt stora intresse ”hästar” med mitt yrke. Den röda tråden i hela vårt förhållningssätt är miljöterapi, att använda naturen, landsbygden och djur, främst hästar för att sänka stressnivån och öka motivationen till sysselsättning hos våra klienter/kunder.

Öppenvård

I öppenvården bedriver vi behandlingsarbete individuellt och med dennes nätverk. Behandlingen riktar sig mot individer med psykisk ohälsa som hindrar individen eller dennes familj att kunna leva ett värdigt liv. Målen är att skapa förutsättningar för individen, barn såväl som vuxen, att passa in i samhällets normer.

Vägarna dit är olika, korta eller långa, ibland livslånga vilket gör vårt arbete så viktigt då vårt mål är att kunna hänvisa till rätt instans för aktuell problematik och att göra ett tillräckligt gott arbete hos oss med individen och anhöriga för att öka deras självkänsla och livslust.

V tillämpar natur, djur och hälsofrämjande aktiviteter där vi framförallt använder våra hästar/ponnys som är tränade i att utföra arbetet som medhjälpare tillsammans med mig i behandlingen. Alla är utbildade av mig och går i flock. De litar på mig och de älskar människor. De har ett stort behov av närhet av varandra men också av oss människor. Alla våra hästar är medhjälpare i behandlingen då de allihop är sociala hästar/ponnys.

Samarbeten

Jag samarbetar med andra professionella familjeterapeuter/familjebehandlare och andra konsulter med mångårig erfarenhet inom den sociala sektorn och skolsektorn, även psykologer som kan ta sig an utredningar vid behov. Dessa utgår från Skåneregionen.

Våra målgrupper

  • barn / ungdomar / vuxna med sociala svårigheter, självskadebeteende, missbruksproblematik, psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning men också individer som vill hitta en passande aktivitet såsom ridning.
  • tjänstemannagrupper
  • chefsgrupper
  • särskilt sammansatta grupper
  • anhöriga
  • föräldrar

Bakgrund och egna erfarenheter

Som grundare i företaget ser jag tidigare erfarenheter som viktiga för att kunna se helheten i individers behov av stöd. Jag har erfarenhet från (LSS-boende), barn- och ungdomspsykiatri (BUP), slutenvård på SIS, egenföretagare i ungdomsprojekt 2008, socialtjänst på barn-och ungdomsenheter under åren 2009-2020 som utredare och arbetsledare. Genom åren har jag varit lekmannaövervakare åt vuxna, kontaktperson- och kontaktfamilj åt flickor med psykisk ohälsa.

Som yrkesperson har jag alltid arbetat för att kunna tillgodose allra bästa bemötande åt mina klienter. Jag har personliga erfarenheter, av att se eller förhålla mig till nära familjemedlemmar med beroendesjukdom samt att själv vara medberoende. Jag kan ge råd i hur man kan stötta, ställa krav på den sjuka som tar din energi för att det är ett måste, att ta sig ur ett medberoende och må bra för egen del. Kort så skulle jag beskriva det som ett minst lika svårt beroende som för den sjuka, beroende- och/eller missbrukarpersonen. Oavsett om man är en tillfrisknande beroendeperson eller medberoendeperson, så bär vi med oss ärr som aldrig försvinner men vi kan ta hand om dessa ärr, när de öppnar sig som ”små” eller ”stora” sår igen. Vad är då smått eller stort? En sådan definition finns inte! Vi är bara människor och jag kan vara en medmänniska åt dig som önskar samtalsstöd eller genom medverkan i anhöriggrupp, alternativt vägleda dig till rätt terapeut med rätt kompetens.

Erfarenheter och arbetshistorik

Sedan 2016 har jag arbetat som socionomkonsult inom barn- och unga på socialtjänsten.

HT 2018 till HT 2019 vidareutbildade jag mig till handledare i psykosocialt arbete, vilket har bidragit till att jag inser mina egna begränsningar och hur jag vill leva mitt liv. Jag har ett fokus på välmående hos mig själv och min familj vilket också ger mig förutsättningar, att kunna ge av mig själv i behandlande uppdrag men också i handledning av grupper.

Varför tillämpar vi miljöterapi och använder hästar som medhjälpare?

Det finns mycket forskning som visar på ökad uppmärksamhetsträning och stimulans som behandlar både en dålig fysik som ett psykiskt dåligt mående. Utöver detta har jag själv alltid längtat efter att kunna arbeta med hästar på heltid. Jag har ridit andras hästar, köpt och ridit in hästar och ofta har jag gjort detta i perioder då jag själv gått igenom svåra livskriser. På så sätt har jag ”egen erfarenhet” av vad hästarna kan ge oss människor när ingen mänsklig kontakt fungerar som distraktion från destruktiva tankar.

Utöver hästar som medhjälpare så sysselsätter vi klienter, vilket kan innebära att plantera på vår ”klientvall”, en stor vall bredvid vår stora ridbana som finns till för att individen ska få plantera vad och var de vill på ”klientvallen” och få komma tillbaka när som helst i framtida livet och se vad de en gång planterade. Vi har 5 mountainbikes som också används för att cykla tillsammans, alternativt att komma igång i annan sysselsättning så som att vi hjälper till att få individen till såväl fotbollsklubben som andra sporter/hobbys.

Varför har vi startat Higgins & Horse?

Att driva Higgins & Horse är ett väl förankrat beslut. Alla familjemedlemmar som också bor på gården, finner glädjen, i att se andra människor ta del av gårdens natur och djur. Vi vill kunna ge andra människor möjlighet att ta del av det mest fantastiska sättet att hitta harmoni och välmående.

Djur och natur skapar något inom oss som bidrar till att vi kan sova bättre och äta bättre. Inte så konstigt, vi kommer upp i dagsljus och får stimulans, aktivitet som också bidrar till hunger och lättare insomning men framförallt en kravlös kärlek från djur som ger närhet och som kräver uppmärksamhet, utan att ställa frågor som är svåra att besvara.

Sammanfattningsvis, jag och min familj lever på det sätt som vi tror på. På det viset kan jag utöva min profession som allra bäst, på en vanlig gård där vi har byggt upp en hel verksamhet anpassad för hästar som går i flock och som aldrig har överskottsenergi utan står och väntar vid grinden, på sin tur att få möta oss människor. De märker av hur du mår och de kräver inte mycket av dig. Ofta är de tacksamma över, att få bli klappade precis som vi människor ofta kan må bra av att få en daglig kram.

Vårt motto

Vårt motto är ”starka tillsammans” genom öppna insatser såsom miljöterapi och hästar som medhjälpare här på gården men också i hemmiljön där många individer känner trygghet. Målet är sedan, att individen ska ta sig från hemmiljön och till skola/arbete med möjligheten att göra sin mellanlandning på vår gård, för att få stimulans och livslust till att orka detta. Föräldrar blir avlastade och medverkar i behandlingen regelbundet för att få råd och stöd i hur de ska motivera sina barn till skola. För vuxna handlar det om att finna sin inre drivkraft genom att samla ihop kraft med hjälp av hästarna och oss som arbetar på Higgins & Horse.

© Copyright 2022 Higgins & Horse. Alla rättigheter reserverade.
Scroll Up