Hästunderstödd terapi (HUT) / Hästverksamhet

Våra hästar som medhjälpare

Vi har våra 11 hästar/ponnys som medverkar på olika sätt i behandlingen av individer som har behov av andra åtgärder än de som kommunen eller landstinget kan erbjuda. Vi tror på en kombination, ett multimodalt samarbete med alla instanser omkring individen som behöver stöd från oftast flertalet instanser för att kunna fungera efter en tids avbrott från skola/arbete.

Turridning/hästsession (1-2 individer i taget)

När hästarna används som medhjälpare i psykosocial behandling så kallas det för ”Hästunderstödd terapi (HUT)”.

USA och andra europeiska länder såsom Norge ligger i framkant med att använda hästar i terapeutiskt syfte framförallt vid självskadebeteende och beroendesjukdom. Studier visar på att det kan motverka missbruk, ångest och depression, även vara positivt för neurologiska sjukdomar och neuropsykiatriska diagnoser. Beröring är svårt för människor som inte mår bra men att få bestämma själv över när beröring ska ske kan göra underverk då vi använder hästar som medhjälpare. Kontakten sker genom att observera hästen i flock, att ta in den, borsta den och leda den. Vidare att kunna sitta upp på den när tilliten till hästen har skapats. Det bidrar till;

  • Uppmärksamhetsträning
  • Känsloreglering
  • Ökad kroppskännedom
  • Kan reducera ångest och depression
  • Höja självkänslan
  • Fysisk träning och motorikförbättring
  • Minska smärta vid neurologiska sjukdomar

Uthyrning av Ponny/häst och boende

Uthyrning av Ponny/häst

Kan du rida och har god erfarenhet av ponny/häst? Första gången hjälper vi er alltid!

Uthyrning per gång, veckovis eller weekend för dig med erfarenhet av ridning och som kan klara av att ta hand om ponnyn – Be om offert då priserna varierar under sommarens högsäsong! Även övernattning kan ingå- se rubriken ”Bed & Horse”!

Avel

Inackordering häst/ponny

Förälder-barn turridning med ledare

Förälder-barn lägerdagar med häst/ponny

© Copyright 2024 Higgins & Horse. Alla rättigheter reserverade.
Scroll Up