FAR (Fysisk Aktivitet på Recept)

Har du fått fysisk aktivitet på recept?

Då kan du få rabatterat pris på turridning eller hästunderstödd terapi. Läkare eller annan behörig inom hälso- och sjukvården kan ha ordinerat fysisk aktivitet hos certifierad FAR-aktör istället för medicin eller i kombination med annan medicin. Den som ordinerat detta följer också upp hur det har gått.

Du hittar oss och rabatterna för just detta i Skåneidrottens databas där priset gäller under en receptperiod om 3 månader. En individ kan få använda maximalt två receptperioder, alltså under 6 månader. Därefter betalar individen ordinarie pris.

”Prova på pris” vid ett första tillfälle (90 min) för individuell ridning eller hästunderstödd terapi = 500 kr inkl moms.

© Copyright 2022 Higgins & Horse. Alla rättigheter reserverade.
Scroll Up